herohome

Zoek je een arbodienst die bereikbaar is en  waarmee je goed kunt overleggen?

Altijd contact met een arts

Direct advies wat te doen bij een ziekmelding

Overleg met meerdere specialisten naast de bedrijfsarts

088 - 2460400

Dagelijks bereikbaar van 8:00 t/m 20:00 uur

De arbodienst waarmee je kunt overleggen

Verzuim oplossen is overleggen

Een ziekmelding oppakken en succesvol oplossen doe je samen. Als bedrijf ken je je medewerkers het beste. Die informatie combineren met een onafhankelijk advies zorgt dat medewerkers zich gehoord voelen en graag snel weer terugkeren naar het werk.

UWV sancties uitsluiten

Als ziekte tot langdurige arbeidsongeschiktheid gaat leiden wordt de invloed van het UWV steeds groter. Een sanctie is het laatste dat je wilt. Samen ervoor zorgen dat het dossier op orde is geeft dan een zeker gevoel en voorkomt onnodige loonsancties.

Beter maken

Zodra de medewerker beter is komt het werk vanzelf. Ons team van medisch specialisten, therapeuten en coaches op verschillende terreinen willen maar één ding, namelijk mensen beter maken. Maar bovenal beter maken dan ze vóór de ziekmelding waren.

Een aantal van onze artsen

Bel ons

Rob de Wit

Dzemal Causevic

Ties Wijnen

Zo werken we toe naar een een snelle terugkeer

Stel uw vragen over een dossier en onze dienstverlening

Mail ons voor overleg

Vul het contactformulier in

SBCA logo      Oval logo

De Verzuimarts


Zodra je een medewerker registreert in het dossiersysteem 'De Verzuimarts', hebben we contact met de medewerker. Na een aantal korte vragen is er telefonisch overleg met de arts (de verzuimarts) en die beoordeelt of bezoek aan een fysiek spreekuur van toegevoegde waarde is. 

13e week Werkhervattingstoets spoor 1


Naast de medische beoordeling helpt een arbeidsdeskundige toets de zaak vooruit. De arbeidsdeskundige vertaalt de medische informatie naar een praktische toepassing op de werkvloer. Zo wordt al direct invulling gegeven aan re-integratie spoor 1. Hoe eerder hier mee begonnen hoe beter! 

Binnen 72 uur een spreekuur


De verzuimarts voert binnen 72 uur een triage uit en onderzoekt welke beperkingen, verhinderingen en belemmeringen er zijn en hoe die zo zorgvuldig mogelijk opgelost kunnen worden. We werken direct aan herstel en beter maken.

26e week en verder, maatwerk


Als het reintegratie proces langer dan een half jaar duurt wordt de WIA dreiging al reëel. U heeft al een goed dossier opgebouwd via bovengenoemde stappen. Nu kunt u samen met een van de specialisten de strategie naar de toekomst bepalen. Dit is altijd maatwerk.

Tussen 3 en 6 weken een probleemanalyse


De bedrijfsarts gaat met de triage van de verzuimarts in overleg met de medewerker en de werkgever om de probleemanalyse op te stellen. Hiermee borgen we zowel het medische dossier als het UWV dossier. De bedrijfsarts adviseert verder en houdt de vinger aan de pols over de voortgang van de re-integratie.

Spoor 1, 2 en 3


Hoe sneller de keuze voor spoor 1,2 of 3 gemaakt wordt, hoe groter de kans op een succesvolle terugkeer op de werkvloer. Van uitstel komt afstel. Vandaar dat we intensief overleggen over de strategie rond de eerstejaarsevaluatie, hier kijken we juist naar de stand van zaken na 2 jaar. Die fase heeft namelijk de meeste impact.